Szukaj

projekt COST "Dendrimers in biomedical applications"

Akronim projektu: 
TD0802
Zespół realizujący: 
międzynarodowy
Rola pełniona w projekcie: 
współwykonawca
Źródło finansowania: 
środki publiczne
Budżet projektu [PLN]: 
895 tys.
Budżet projektu [PLN]: 
895000
Termin realizacji projektu: 
15.06.2010 - 14.06.2013
Streszczenie projektu: 
Akcja rozpoczęła się w 2008 r. i będzie trwała do 2013r. Obecnie bierze w niej udział ponad 40 zespołów z różnych krajów Europy. Głównym celem projektu jest znalezienie nowych leków opartych o dendrymery i ulepszenie już istniejących terapii.

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET

Obszary tematyczny projektu wg OECD