Szukaj

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Omowione zostały najważniejsze przesłanki, które muszą być zrealizowane w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju przedsiębiorstw i ich otoczenia:

• Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
• Inspiracja dla nowego PO w obszarze innowacyjności
• Warunek ex ante dla uruchomienia środków z Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 na:

Cel tematyczny 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Cel tematyczny 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.  więcej

Autorzy: 
Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki
Rok publikacji: 
2013