Szukaj

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Między 23 maja a 14 czerwca 2013 r. w 7 miastach Polski odbyły się spotkania konsultacyjne założeń Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). W Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Warszawie wszyscy zainteresowani mogli dyskutować o tym, co jest planowane do realizacji w latach 2014-2020 w zakresie wsparcia innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. W konferencji podsumowującej cykl spotkań udział wzięli wicepremier Janusz Piechociński, wiceminister Iwona Wendel, a także wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wskazywali m.in. na:
-  konieczność stymulowania współpracy między uczelniami wyższymi i firmami, zwłaszcza z sektora MSP,
-  niewykorzystany potencjał młodych naukowców i przedsiębiorców,
-  potrzebę modyfikacji systemu oceny innowacyjnych projektów,
-  konieczność likwidacji barier biurokratycznych dla przedsiębiorców i naukowców,
-  potrzebę wsparcia procesu rozliczania projektów,
-  znaczenie zagranicznej promocji innowacji,
-  problem trwałości projektów.

Prace związane z przygotowaniem programu prowadzone są od kilku miesięcy we współpracy z powołaną w MRR Grupą roboczą, złożoną z przedstawicieli środowiska naukowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji centralnej i samorządowej. więcej

 

 

 

 

Autorzy: 
Opracowanie: Materiały POIG, Ministerstwo Gospodarki
Rok publikacji: 
2013