Szukaj

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Stabłowicka
Numer domu: 
147
Kod: 
54-066
Miejscowość: 
Wrocław
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
+48 71 720 16 01
Fax: 
+48 71 720 16 00
E-mail: 
biuro@eitplus.pl
Strona www: 

http://www.eitplus.pl/

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
biuro@eitplus.pl
Opis działalności
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołana została do życia w 2007 r. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali Polski, ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Celem centrum jest organizowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie, biomedycyny, nanotechnologii, teleinformatyki oraz zapobiegania zmianom klimatycznym. Wybrano właśnie te cztery obszary ze względu na społecznie użyteczny charakter oraz znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Aktywność Spółki określają trzy obszary działalności: I. Wytwarzanie i popularyzacja wiedzy w czterech dziedzinach: Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne, Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach, Technologie telekomunikacyjne i informatyczne, Klimat Ziemi i jego zmiany. II. Budowa i zarządzanie infrastrukturą badawczą III. Rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na zasadach biznesowych
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET