Szukaj

Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce

W ciągu ostatnich 20 lat Polska przeszła od doraźnego zaspokajania bieżących potrzeb do świadomej, uwarunkowanej przez wyzwania, dojrzałej polityki rozwoju. Coraz większego znaczenia nabiera zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji prowadzone w ramach różnych polityk publicznych. Ten nowy model pozwala na wykorzystanie potencjału administracji publicznej – centralnej i samorządowej, organizacji społecznych, przedsiębiorców. Uwzględnia także uwarunkowania terytorialne. Umożliwia realizację długofalowych programów, a nie tylko doraźnych interwencji. Jednocześnie pomaga dostosować działania rozwojowe do lokalnych uwarunkowań. 

 "Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce" to projekt systemowy realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków UE w ramach Programu Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany od 2009 r. i zakończył się w 2013 r. Celem projektu jest przygotowanie administracji publicznej do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem poprzez umożliwienie pracownikom administracji publicznej zdobycia kwalifikacji, wiedzy, jak i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem. więcej

Autorzy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok publikacji: 
2009 - 2013