Szukaj

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju

Komitet Koordynacyjny do Spraw Polityki Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, powoływanym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 35a ust. 4 ww. ustawy Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, skład Komitetu Koordynacyjnego oraz regulamin jego pracy.Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju jest minister rozwoju regionalnego.  więcej

Autorzy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok publikacji: 
2012