Szukaj

7. Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013)

Jednym z najważniejszych celów Wspólnoty jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej przemysłu europejskiego, a przez to zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej. Takie działania będą miały pozytywny wpływ na postęp gospodarczy, społeczny i kulturalny wszystkich państw członkowskich oraz przyczynią się do umocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA), której budowa została zapoczątkowana w 6. Programie Ramowym i kontynuowana będzie w 7PR.   więcej

Autorzy: 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Rok publikacji: 
2006