Szukaj

Komunikat „Europejska strategia na rzecz kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy” z 26 czerwca 2012 r.

Komisja przedstawia sześć kluczowych technologii wspomagających, które mają istotne znaczenie dla UE oraz prezentuje strategię polityki przemysłowej na rzecz ich wspierania. więcej