Szukaj

Komisja podkreśla wagę wspierania rozwoju kluczowych technologii

Unia Europejska musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz opracowywania i wdrażania kluczowych technologii rozwojowych (KET) takich jak nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, zaawansowane materiałoznawstwo czy fotonika. Takie jest główne przesłanie nowego komunikatu Komisji na ten temat.  więcej