Szukaj

projekt ERA-NET EuroNanoMed "Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek dendrytycznych w szczepionce przeciw wirusowi HIV”

Akronim projektu: 
DENPEPTHIV
Zespół realizujący: 
międzynarodowy
Projekt dotyczy: 
produktu
Rola pełniona w projekcie: 
współwykonawca
Źródło finansowania: 
środki publiczne
Budżet projektu [PLN]: 
710 tys.
Budżet projektu [PLN]: 
710000
Termin realizacji projektu: 
01.07.2010 - 30.06.2013
Stan zaawansowania prac w projekcie: 
faza rozwoju
Streszczenie projektu: 
AIDS jest chorobą stanowiącą nadal zagrożenie dla ludzkości i wyzwanie dla nauki. Celem projektu są badania nad szczepionką przeciw wirusowi HIV opartą o komórki dendrytyczne, prezentujące antygeny. Dobrymi kandydatami na nośniki peptydów i innych biomolekuł są dendrymery, nanocząstki, posiadające wyjątkowe właściwości, takie jak monodyspersyjność, obecność licznych grup powierzchniowych obdarzonych ładunkiem, możliwość modyfikacji grup chemicznych. Zakładamy, że dendrymery ułatwią transport peptydów HIV do komórek dendrytycznych i podniosą efektywność prezentacji antygenów limfocytom T. Model ten może stanowić dobre narzędzie immunoterapii skuteczne w walce z wirusem HIV.

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET

Obszary tematyczny projektu wg OECD