Szukaj

Recytex Południe Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wyzwolenia
Numer domu: 
2
Kod: 
41-103
Miejscowość: 
Siemianowice Śląskie
województwo: 
śląskie
Telefon: 
608 17 17 18
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Opis działalności
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się dystrybucją paliw stałych na poziomie detalicznym i hurtowym. Posiadamy duże doświadczenie w sprzedaży asortymentów węglowych. Poprzez współpracę z kopalnią możemy zaoferować wysoką jakość paliwa stałego. Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się również pozyskiwaniem i przetwarzaniem odpadów o kodach: 15 01 07, 19 12 05, 19 12 09 oraz sprzedażą kruszywa po recyklingu stłuczki szklanej o frakcji 0/20mm. Możliwe jest jej wykorzystanie jako dodatku do kruszyw naturalnych zgodnie z wymogami normy PN-EN 13242+A1:2012. Zgodność kruszywa z wyżej wymienioną normą jest potwierdzona przez Badania w Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ przedsiębiorstwa: 
mikro (do 9 pracowników)
Zasięg działalności: 
krajowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD