Szukaj

Nanocząstki do podawania leków i kwasów nukleinowych

Akronim projektu: 
NanoArrow
Strona www projektu: 
www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl
Zespół realizujący: 
krajowy
Projekt dotyczy: 
produktu
Rola pełniona w projekcie: 
główny wykonawca
Źródło finansowania: 
środki publiczne
Termin realizacji projektu: 
30.06.2011 - 30.06.2015
Stan zaawansowania prac w projekcie: 
faza rozwoju
Streszczenie projektu: 
Celem projektu jest opracowanie nanocząstek o specyficznej budowie powierzchni do zastosowania jako nośniki leków cytostatycznych i do terapi genowej za pomocą siRNA.

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET