Szukaj

BBI Zeneris NFI S. A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Paderewskiego
Numer domu: 
7
Kod: 
61-770
Miejscowość: 
Poznań
województwo: 
wielkopolskie
Telefon: 
+48 61 851 60 25
Fax: 
+48 61 851 74 28
E-mail: 
info@bbizeneris.pl
Strona www: 

www.bbizeneris.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
info@bbizeneris.pl
Opis działalności
BBI Zeneris S.A. jest spółką inwestującą w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. Podstawowym przedmiotem działalności jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku OZE zarówno poprzez obejmowanie udziałów kapitałowych, jak i organizowanie finansowania (dłużnego i poprzez dotacje). Spółka koncentruje się na wyszukiwaniu, ocenianiu, przygotowywaniu i realizowaniu inwestycji mających na celu produkcję zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej. Działalność prowadzona jest w oparciu o spółki celowe, w których udziały ma BBI Zeneris SA oraz inicjatorzy projektu. Oprócz działalności stricte inwestycyjnej BBI Zeneris S.A. oferuje również usługi w charakterze: -udziałowca w innowacyjnych przedsięwzięciach technologicznych dotyczących OZE, -współuczestnika w przedsięwzięciach PPP w sektorze OZE, -eksperta przygotowującego oraz weryfikującego studia wykonalności i biznesplany - tę usługę kierujemy głównie do jednostek samorządu terytorialnego, a także banków i inwestorów finansowych, -generalnego wykonawcy instalacji biogazowych (biogazowni rolniczych i utylizacyjnych), -prywatnego podmiotu oferującego wsparcie naukowe w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych na potrzeby projektów OZE, w szczególności fermentacji metanowej (biogaz) i optymalizacji instalacji biogazowych.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Typ przedsiębiorstwa: 
duże (powyżej 250 pracowników)
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET