Szukaj

Zakłady Chemiczne Zachem S. A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wojska Polskiego
Numer domu: 
65
Kod: 
85-825
Miejscowość: 
Bydgoszcz
województwo: 
kujawsko-pomorskie
Telefon: 
(052) 374 71 00
Fax: 
(052) 361 02 82
Strona www: 

www.zachem.com.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Głównym produktem Zachemu jest toluenodiizocyjanian (TDI). Znajduje zastosowanie przede wszystkim w wytwórniach pianek poliuretanowych. TDI jest oferowane na rynku światowym przez Ciech SA, właściciela Zachemu. Kolejnym ważnym produktem Zachemu jest epichlorohydryna (EPI). Podobnie, jak w przypadku TDI, Spółka jest wyłącznym producentem tego surowca w Polsce. Służy on głównie do produkcji żywic epoksydowych i jest oferowany również na rynku globalnym. Ofertę Zachemu uzupełniają produkty nieorganiczne takie jak kwas solny, podchloryn sodowy i wodorotlenek sodowy.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Typ przedsiębiorstwa: 
duże (powyżej 250 pracowników)
Zasięg działalności: 
międzynarodowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET