Szukaj

Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE” Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Środkowa
Numer domu: 
7
Kod: 
59-916
Miejscowość: 
Bogatynia
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
+48 75 772 36 01
Fax: 
+48 75 772 36 02
Strona www: 

www.eltur-wapore.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE" Sp. z o.o. została powołana w 2000 roku w ramach restrukturyzacji działalności pomocniczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów na zorganizowanych częściach majątku związanych z: przemiałem kamienia wapiennego niezbędnego do energetycznego spalania węgla w kotłach fluidalnych Elektrowni Turów usługą rekultywacji wyrobiska PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów ubocznymi produktami spalania węgla brunatnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów „ELTUR-WAPORE" Sp. z o.o. poza usługami świadczonymi na rzecz elektrowni, prowadzi działalność innowacyjną w zakresie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego i odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. „ELTUR-WAPORE" Sp. z o.o. zagospodarowuje całość ubocznych produktów spalania pochodzących z Elektrowni Turów (2 kotły konwencjonalne i 6 ze złożem fluidalnym) oraz ZPEC Zgorzelec w ilości około 2 mln Mg rocznie. Wszystkie procesów związane z odzyskiem są monitorowane pod względem pylenia i hałasu. Poziom wód podziemnych oraz parametry fizyko-chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych na terenach rekultywowanych poddawane są cyklicznym badaniom.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET