Szukaj

Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Jagiellońska
Numer domu: 
40
Kod: 
41-204
Miejscowość: 
Sosnowiec
województwo: 
śląskie
Telefon: 
+48 (32) 368 40 00
Fax: 
-
Strona www: 

www.milmex.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
+48 (32) 493 55 55
Opis działalności
Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie południowej Polski. Organizacja spółki, jej wykwalifikowana kadra oraz znaczące zaplecze kapitałowe stanowią bazę do realizacji coraz bardziej złożonych i wartościowych projektów z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Firma działa od 1989 roku w sektorze IT, zatrudnia obecnie ok. 150 osób i jest jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów działających w sektorze teleinformatycznym. W 2006 roku Firma zaangażowała się w rozwój branży telekomunikacyjnej, wspierany technologicznymi aliansami z wiodącymi dostawcami nowoczesnych technologii bezprzewodowych i doświadczonymi w tej dziedzinie wykonawcami inwestycji. Podstawę oferty firmy Milmex stanowią usługi telekomunikacyjne- bezprzewodowy Internet i telefon, rozwijane w ramach projektu budowy infostrady NetMaks, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Milmex intensywnie rozwija działalność telekomunikacyjną, inwestycyjno-operatorską oraz badawczo-rozwojowym związaną z budową wieloregionalnej, szerokopasmowej Infostrady NetMaks. Propozycja bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii VoIP kierowana jest w obszarze „ostatniej mili” do firm rynku SOHO i MSP, mieszkańców gmin oraz do samorządów gminnych, a także do sektora utilities. Kluczowym projektem, realizowanym przez Milmex, jest obecnie budowa sieci NetMaks z wykorzystaniem najnowocześniejszych mobilnych technologii radiowych w standardzie WiMAX Mobile 802.16e-2005. Projekt pilotażowy sieci o charakterze B+R, początkowo zrealizowany w Krakowie w technologii WCDMA przy współpracy z SOMA Networks Inc./USA, obecnie rozwijany jest w kierunku wykorzystania technologii WiMAX 16e/16m. Partnerem technologicznym w budowie sieci NetMaks jest międzynarodowa grupa telekomunikacyjna Airspan, a realizację aktywnie wspierają Suntech, KCSP oraz Narrowcasting. Równolegle Milmex uruchamia kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a dotyczący budowy w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowego związanego z rozwojem technologii 4G, w tym WiMAX 16m oraz LTE. Strategia rozwoju Spółki realizowana jest z wykorzystaniem środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach ogólnokrajowych i regionalnych Programów Operacyjnych, których celem jest walka ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Spółka posiada bogate koncesyjne zasoby telekomunikacyjne, stanowiące wieloletnie rezerwacje częstotliwości pasma 3,5 GHz. Zasoby te, zaawansowana technologia, innowacyjność, partnerzy międzynarodowi, finansowanie unijne oraz dynamicznie wzrastające zapotrzebowanie rynku na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, stanowią o ogromnym telekomunikacyjnym potencjale Spółki.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET