Szukaj

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Świętokrzyska
Numer domu: 
2
Kod: 
44-101
Miejscowość: 
Gliwice
województwo: 
śląskie
Telefon: 
(+48) 32 237 66 03
Fax: 
(+48) 32 231 08 70
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działająca na rynku polskim i międzynarodowym od roku 1992. Doświadczenia nasze sięgają jednak lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdyż nasza działalność jest kontynuacją działalności Gliwickiego ENERGOPOMIARU, a w szczególności Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej. Główny profil działania to: - ekspertyzy stanu technicznego urządzeń energetycznych, -ocena przydatności do dalszej eksploatacji, -odbiory fabryczne urządzeń energetycznych u Producentów, m.in.: transformatory, generatory, kable, - badania oleju elektroizolacyjnego, - badania zagrożenia porażeniowego, - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego dla największych inwestycji realizowanych w polskiej energetyce, - badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej - i przemysłowej, - prace badawcze pozwalające na rozwój i implementację do KSE odnawialnych źródeł energii, - pomiary i analiza jakości energii elektrycznej na styku dostawca/odbiorca, - projektowanie i wykonanie specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i diagnostycznej o szerokim spektrum zastosowań.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET