Szukaj

EC Grupa Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Lublańska
Numer domu: 
34
Kod: 
31-476
Miejscowość: 
Kraków
województwo: 
małopolskie
Telefon: 
+ 48 12 6277710
Fax: 
+48 12 6277711
E-mail: 
info@ec-grupa.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
info@ec-grupa.pl
Opis działalności
EC Grupa to jedna z najbardziej dynamicznie i wielokierunkowo rozwijających się firm inżynierskich w Polsce. Mająca swoją siedzibę w Krakowie, zatrudnia około dwustu wybitnych specjalistów, najlepszych absolwentów polskich uczelni technicznych. Grupa prowadzi prace badawcze i rozwój produktów dla koncernów międzynarodowych i polskich firm, zarówno małych, jak i dużych spółek giełdowych. Blisko współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i na świecie. nergocontrol Sp. z o.o. powstał w kwietniu 1998 roku. Dziś, pod nazwą EC Grupa, tworzy mocną grupę spółek, w której skład wchodzą: EC Engineering – projektowanie, badania symulacyjne oraz pomiary weryfikacyjne konstrukcji pojazdów, podzespołów transportowych i maszyn przemysłowych EC Systems - projektowanie specjalistycznych urządzeń elektronicznych, prototypowych rozwiązań w zakresie elektroniki i mechatroniki, czujników oraz układów gromadzenia i przetwarzania sygnałów, tworzenie specjalistycznego oprogramowania, stosowanego w systemach monitorowania, testowania produktów oraz sterowania i diagnozowania konstrukcji i procesów. Spółka produkuje także wielokanałowe systemy monitorowania maszyn i konstrukcji. EC Test Systems – zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem systemów pomiarowych do badań drgań i hałasu. Reprezentuje w Polsce takich producentów jak: LMS International, Polytec, PCB Piezotronics, Norsonic, TEAC, oprogramowania VALI dla elektrowni, rafinerii, zakładów chemicznych, itp. EC Project – prowadzi działalność związaną z wibroakustyką i diagnostyką maszyn oraz zarządzaniem eksploatacją Innowacja Polska – firma konsultingowa oraz badawczo – rozwojowa. Zajmuje się przygotowaniem wniosków na projekty finansowane z funduszy unijnych, oraz zarządza tymi projektami. Jej misją jest opracowywanie i transfer technologii do przemysłu, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w oparciu o te technologie oraz stworzenie efektywnego pomostu między światem nauki, a sektorem MŚP w Polsce i poza jej granicami. EC Prozach - oferuje projekty z zakresu instalacji przemysłowych dla energetyki, gazownictwa, przemysłu chemicznego, petrochemicznego i spożywczego. Pracownicy mają uprawnienia budowlane, elektryczne, w zakresie: instalacji sanitarnych i ochrony środowiska, sieci cieplnych oraz UDT, są też wśród nich rzeczoznawcy ds. BHP. EC KPG – wykonuje kompleksowe usługi z zakresu geologii złożowej (np. dokumentowanie i badanie złóż kopalin i surowców), geologii inżynierskiej (m.in. monitorowanie i prognozowanie osuwisk, badanie warunków geologiczno-inżynierskich terenu dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych i budowli), a także z zakresu hydrogeologii i projektowania górniczego kopalń głębinowych i odkrywkowych. EC AvioTech - zajmuje się produkcją specjalnego oprzyrządowania przede wszystkim dla przemysłu lotniczego i samochodowego; oferuje przyrządy montażowe, spawalnicze, kontrolne, do obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, elektrody do zgrzewania, przyrządy do nitowania, piaskowania, do obróbki cieplnej itp. Ma też w ofercie różnego rodzaju usługi, m.in. wytaczanie, wypalanie gazem oraz plazmą, spawanie metodą MIG, TIG i MAG stali konstrukcyjnych, stopowych, nierdzewnych, aluminium i metali kolorowych. EC Training Center - zajmuje się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu termowizji, wibrodiagnostyki oraz obsługi programów inżynierskich (CATIA, ProENGINEER, MSC). Jest również licencjonowanym partnerem szwedzkiego ośrodka badań podczerwieni Infrared Training Center i jako jedyna firma w Polsce organizuje jego licencjonowane szkolenia.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET