Szukaj

Polish Energy Partners S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wiertnicza
Numer domu: 
192
Kod: 
02-952
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(48 22) 390 81 00
Fax: 
(48 22) 651 89 01
E-mail: 
info@pepsa.com.pl
Strona www: 

http://www.pepsa.com.pl/

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
info@pepsa.com.pl
Opis działalności
Polish Energy Partners S.A. (PEP) jest jedną z wiodących firm w dziedzinie realizacji projektów energetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii. Spółka specjalizuje się w rozwoju, wdrażaniu i zarządzaniu projektami w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji paliw energetycznych. Obiekty zarządzane przez Spółkę wytwarzają przeszło 8% energii odnawialnej w kraju uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy. Spółka oferuje swoje usługi w następujących segmentach rynku energetycznego: -outsourcingu energetyki przemysłowej, obejmującego usługi operatorskie, -produkcję oraz sprzedaż ciepła i energii elektrycznej, -development i sprzedaż farm wiatrowych, -eksploatację farm wiatrowych,produkcję pelletu z biomasy rolniczej jako paliwa energetycznego dla odbiorców przemysłowych
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD