Szukaj

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Generała Władysława Sikorskiego
Numer domu: 
2-8
Kod: 
53-659
Miejscowość: 
Wrocław
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
(071)781-22-01
Fax: 
(071) 344 35 36
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Działalność CUPRUM obejmuje szereg dziedzin poczynając od geologii, hydrogeologii i geofizyki, poprzez górnictwo, geoinżynierię, geodezję, wentylację, automatyzację, elektryfikację oraz mechanizację kopalń, aż do wzbogacania rudy, składowania odpadów poflotacyjnych na ochronie środowiska skończywszy. Oferowane przez nas prace obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej od badań naukowych, poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad jego realizacją. Naszym klientom oferujemy m.in.: -opracowanie raportów i dokumentacji złóż surowców mineralnych, -prace z zakresu kompleksowego zagospodarowania złóż, -ekspertyzy stanu technicznego obudów szybowych, -przestrzenne modelowanie numeryczne pracy górotworu naruszonego eksploatacją górniczą, -opracowywanie strategii restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, -nowatorskie układy mechanizacyjne dla technologii górnictwa podziemnego, przeróbki i hutnictwa, -prace badawcze i projektowe w zakresie przewietrzania i klimatyzacji kopalń, -opracowania i oceny koncepcji technologii przeróbki surowców mineralnych, -technologie ochrony środowiska oraz systemy monitoringu, metody unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów przemysłowych, -wykonywanie ekspertyz stanu technicznego konstrukcji budownictwa górniczego, -realizację projektów górniczych "pod klucz", -opracowania dotyczące nowoczesnych sposobów pozyskiwania źródeł energii, -usługi geodezyjne i kartograficzne, -badania fizykomechanicznych własności skał, gruntów i betonu, -monitorowanie i badania stanu obudów górniczych, -badania jakości rur i podsadzki, -wykonywanie oznaczeń wolnej krystalicznej krzemionki, -pomiary stężenia zapylenia powietrza pyłem respirabilnym i całkowitym, -pomiary zawartości w środowisku pracy gazów toksycznych, -pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, -pomiary natężeń pól elektrycznych i magnetycznych.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET