Szukaj

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Toszecka
Numer domu: 
102
Kod: 
44-117
Miejscowość: 
Gliwice
województwo: 
śląskie
Telefon: 
+48 32 3019209
Fax: 
+48 32 231 58 87
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o. o. w Gliwicach jest jedyną tego typu przemysłową jednostką badawczo - rozwojową w Polsce. Ośrodek powstał w 1967, utworzono wtedy Zakład Produkcji Doświadczalnej jako zaplecze badawczo - rozwojowe przemysłu obronnego, szczególnie dla potrzeb rozwojowych ówczesnych Zakładów Mechanicznych " Łabędy ". Zakres jego działalności obejmował produkcję zarówno na rzecz obronności kraju jak i na potrzeby gospodarki narodowej. Jednostka badawczo - rozwojowa pod nazwą Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM została formalnie utworzona w roku 1976. W trakcie dotychczasowej działalności OBRUM wdrożono szereg wyrobów o dużym znaczeniu dla obronności kraju (np. mosty szturmowe B-75 i PMC-90, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2, WZT-3 i maszyna inżynieryjno drogowa MID, samobieżny ustawiacz min - SUM, stacje radiolokacyjne NUR-21, SPG-1, SPR-22, trenażery załóg czołgowych od SJ-01 do SJ-09A, symulator BESKID-3) z przeznaczeniem dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na potrzeby gospodarki narodowej (np. frezarka do asfaltu FA-100, przystawki do kruszenia podłoża UK-2300, przekładnie górnicze wysokiej mocy RZN, PKWO, urządzenie do kompostowania odpadów organicznych EKO-2000, systemy do treningu strzeleckiego STS-1, STS-2).
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD