Szukaj

Komercjalizacja wiedzy i wyników badań naukowych

Projekt pt. „Komercjalizacja wiedzy i wyników badań naukowych” – poświęcony był analizie czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce: czynnikom indywidualnym – zależnym od sytuacji, kompetencji i osobowości pracownika naukowego, oraz czynnikom środowiskowym – uwarunkowanym wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w poszczególnych uczelniach, a przede wszystkim postawami ich władz. Efektem realizacji projektu były wnioski i rekomendacje służące programowaniu działań władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych wspierających przedsiębiorczość akademicką. Wyniki projektu zostały opublikowane w książce Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju .

 

Autorzy: 
Ryszard Pregiel (red.)
Rok publikacji: 
2010