Szukaj

Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi

 

Projekt pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi” – celem projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiego badania nt stanu wiedzy pracowników naukowych i umiejętności w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jego efektem były konkretne rekomendacje nt najlepszych sposobów wspierania nowozakładanych przedsiębiorstw „odpryskowych” (form spin-off i spin-out). W projekcie Izba przeprowadziła wywiady o charakterze indywidulanym z 454 osobami. Tekst publikacji. 

 

Autorzy: 
Grzegorz Banerski, Agnieszka Gryzik, Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska, Edward Stawasz
Rok publikacji: 
PARP 2009