Szukaj

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

 

Celem projekt pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” –  było przeprowadzenie badania metodą foresight'u nt zapotrzebowania polskiej gospodarki  na nowoczesne kadry kierownicze oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej (10-20 lat). Przeprowadzone w projekcie analizy ukazały, jak ogromne wyzwania stoją przed uczestnikami polskiego rynku pracy. Dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne wywierają istotny wpływ na rynek pracy tak, iż obecnie część zawodów spychana jest na margines lub wręcz zanika, podczas gdy pojawiają się nowe zawody – zawody przyszłości. Poprzez realizację projektu Izba dążyła do zainicjowania w Polsce szerokiej dyskusji i włączenia w nią wszystkich uczestników rynku pracy – począwszy od studentów, absolwentów podejmujących decyzje nt przyszłej kariery, pracowników przedsiębiorstw prywatnych i sektora publicznego, aż po władze lokalne i rządowe, które wdrażając odpowiednie rozwiązania tworzyć będą szanse budowy konkurencyjnych gałęzi gospodarki w oparciu o kapitał ludzki. Tekst publikację

 

Autorzy: 
K. B. Matusiak i in. (red.)
Rok publikacji: 
PARP 2009