Szukaj

Projekt pt. „Foresight Technologiczny Przemysłu – InSight 2030"

Celem projektu było dostarczenie wiedzy w zakresie rozwoju technologicznego Polski na przestrzeni najbliższych 10-20 lat. Wyniki projektu mogą być wykorzystane przy tworzeniu spójnej, długoterminowej polityki badań i innowacji przemysłowych, które nie tylko zwiększają konkurencyjność gospodarczą, lecz pozwalają na sprostanie wyzwaniom ekonomicznym i społecznym XXI wieku. Do współpracy przy realizacji projektu Izba pozyskała liczne grono interesariuszy, przeprowadzając szerokie konsultacje społeczne i badanie metodą Delphi, do których Izba zaprosiła m.in. naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, mediów, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. W czasie trwania projektu Izba prowadziła intensywną kampanię o charakterze informacyjno-promocyjnym związaną z pobudzeniem społecznej dyskusji o przyszłości rozwoju technologicznego w przemyśle. Izbie zależało na pogłębieniu społecznego zrozumienia istoty i celów foresightu technologicznego przemysłu, oraz na mobilizacji kluczowych osób, instytucji, organizacji oraz firm do aktywnego włączenia się w kształtowanie przyszłości polskiego przemysłu. Treść opracowania

Autorzy: 
Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Pregiela
Rok publikacji: 
IZTECH 2011