Szukaj

Miernik jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

Typ produktu / wyrobu: 
przemysłowy
Opis produktu / wyrobu: 
Kontrola stanu atmosfery wewnątrz pomieszczeń: sale konferencyjne, schrony, pomieszczenia parkingowe, hale produkcyjne, magazyny, muzea i obiekty zabytkowe, Ostrzeganie przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia dla tlenku węgla i dwutlenku węgla.
Główne przeznaczenie produktu / wyrobu: 
Badanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
Opis grupy docelowej (główni klienci / grupy odbiorców): 
-
Dostępność produktu / wyrobu: 
powszechna dostępność na rynku
Zdjęcia produktu: 

Obszary zastosowania wyrobu / produktu