Szukaj

ZSI MAGISTRAT

Typ produktu / wyrobu: 
przemysłowy
Opis produktu / wyrobu: 
Głównym produktem firmy jest Zintegrowany System Informatyczny MAGISTRAT II for Windows. ZSI jest systemem klasy ERP, w którego skład wchodzą niezależne produkty, mogące pracować samodzielnie lub w formie zintegrowanej, takie jak: Eurobudżet, Należności, Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza. System ma możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, w tym m.in. z centralnym systemem sprawozdawczości budżetowej BeSTi@, systemem ewidencji gruntów, budynków i lokali firmy Intergraph i Compass, systemami bankowości elektronicznej, terminalami kart płatniczych firmy e-Service , systemami płacowymi czy też obiegiem dokumentów. Firma MiCOMP zapewnia zgodność systemu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz jego bieżącą aktualizację wynikającą ze zmian prawa.
Opis grupy docelowej (główni klienci / grupy odbiorców): 
Jednostkami administracji Samorządowej i Publicznej.
Informacje o jakości (patenty, certyfikaty, spełnienie norm itp.): 
Podstawowe cechy Zintegrowanego Systemu Informatycznego: wielodostęp – możliwość korzystania z systemu jednocześnie przez wielu użytkowników, technologia klient-serwer zapewniająca bardzo szybki i wydajny dostęp do danych, nowoczesny system zarządzania relacyjnymi bazami danych zapewniający duże bezpieczeństwo oraz skalowalność konieczną do przetwarzania coraz większej liczby danych, możliwość pracy na najpopularniejszych platformach sprzętowych i systemowych, spójność danych dotyczących wszystkich działań prowadzonych przez urząd, możliwość łatwego tworzenia pojedynczych dodatkowych zestawień (wydruków) według uznania użytkownika, prosty i wygodny interfejs graficzny, możliwość równoczesnego korzystania z aplikacji użytkowych i programów wspomagających prace biurowe, integracja – wzajemne współdziałanie aplikacji programowych, modularność programowa – możliwość łatwej rozbudowy o nowe podsystemy i aplikacje.
Dostępność produktu / wyrobu: 
etap badań wstępnych

Obszary zastosowania wyrobu / produktu

Obszary zastosowania wyrobu / produktu wg OECD