Szukaj

BIOSAN-GS

Typ produktu / wyrobu: 
przemysłowy
Opis produktu / wyrobu: 
Biopreparat BIOSAN-GS przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich z tzw. głębokimi ściółkami (kurniki, owczarnie, chlewnie, stajnie) i innych obiektach jak: hałdy i wysypiska śmieci, śmietniki, kompostowniki itp., o podobnej uciążliwości (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń) oraz w ich otoczeniu.
Opis grupy docelowej (główni klienci / grupy odbiorców): 
-
Informacje o jakości (patenty, certyfikaty, spełnienie norm itp.): 
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów, które dzięki bardzo szerokiemu spektrum działania powodują rozpad szkodliwych substancji (amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów), ukierunkowują procesy fermentacyjne zmniejszając udział fermentacji gnilnych i alkoholowych, poprzez zasiedlenie środowiska hamują rozwój patogennych drobnoustrojów oraz form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów.
Dostępność produktu / wyrobu: 
powszechna dostępność na rynku
Zdjęcia produktu: 

Obszary zastosowania wyrobu / produktu

Obszar zastosowania wyrobu / produktu wg obszaru KET

Obszary zastosowania wyrobu / produktu wg OECD