Szukaj

Nantes Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Dolne Młyny
Numer domu: 
21
Kod: 
59-700
Miejscowość: 
Bolesławiec
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
075 734 68 99
Fax: 
-
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Opis działalności
Firma „NANTES” Sp. z o.o Systemy Nanotechnologii powstała w lutym 2007 roku łącząc polski kapitał z doświadczeniem białoruskich naukowców. W naszej firmie podjęliśmy badania i wdrażanie procesów technologicznych, aby wykorzystać naszą wiedzę w skali przemysłowej. Dzięki odkryciom zjawisk jakie towarzyszą pracy w Reaktorze Niskotemperaturowej Plazmy (RNP) potrafimy modelować i zmieniać strukturę praktycznie każdego materiału poprawiając jego właściwości i parametry. RNP porządkuje i przebudowuje siatkę krystaliczną materiałów twardych, bardzo twardych i opartych na bazie płynów. Wiemy już, że do przebudowy ich struktury nie potrzeba ani wysokich temperatur, ani specjalnych energii, jak sądzono do tej pory. Wystarczy jeden impuls lub seria impulsów. Ich energia nie powinna jednak przekraczać energii atomu, który wchodzi w skład krystalicznej sieci. Naszą uwagę szczególnie przyciągnęły zjawiska i efekty jakie występują przy zmianach struktury wody. W naszym wypadku, za pomocą rezonansu wyzwanego napromieniowaniem plazmy udaje się optymalizować strukturalno – informacyjny stan wody zarówno poza, jak i wewnątrz biologicznych systemów. Wykorzystanie rezultatów tych badań może doprowadzić nie tylko do stworzenia nowych metod diagnozowania i leczenia, ale również głębszego zrozumienia mechanizmów rozwoju różnych chorób – onkologicznych nie wyłączając. Nasze eksperymenty z zastosowaniem Reaktora Niskotemperaturowej Plazmy dały już efekty w kilku dziedzinach. W oparciu o wodę poddaną działaniu zimnej plazmy stworzyliśmy serię kosmetyków. Badane jest również użycie RNP w rolnictwie, gospodarce odpadami a nawet w produkcji maszyn górniczych. Na tej stronie staramy się relacjonować na bieżąco nasze, i nie tylko nasze, osiągnięcia w dziedzinie badań nad zastosowaniami RNP. Nie dość, że sami staramy się wykorzystać w różnych dziedzinach efekty naszych badań, wspieramy inne firmy szukające ich zastosowań. Nasze badania zainteresowały również naukowców.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD