Szukaj

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Narocz
Numer domu: 
3
Kod: 
02-678
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
0-22 647 39 45
Fax: 
0-22 647 06 85
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Opis działalności
Firma Bio-Ecology Services powstała w 1992r. i od początku swojego istnienia zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotyczących zanieczyszczania środowiska i jego ochrony czemu służy zespół wysokokwalifikowanych, w tej dziedzinie, specjalistów. Domeną firmy są działania w zakresie ochrony środowiska oparte głównie na stosowaniu biotechnologii, która pozwala osiągnąć efekty nie możliwe do uzyskania metodami mechanicznymi, czy chemicznymi. Metody biologiczne są bardziej przyjazne środowisku, ponieważ prowadzą do rozkładu substancji organicznych na proste związki. Technologie stosowane przez firmę wdrażane są z powodzeniem w oczyszczalniach do poprawy parametrów ścieków oczyszczonych i zmniejszania ilości osądów, do likwidacji odorów, biodegradacji lagun osadowych, gnojowicy oraz zlewisk nieczystości, do likwidacji odpadów tłuszczowych, kompostowania oraz usuwania węglowodorów z ziemi.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD