Szukaj

BIOSAN KZ 2000 - Biopreparat Ekologiczny

Typ produktu / wyrobu: 
przemysłowy
Opis produktu / wyrobu: 
Biopreparat BIOSAN KZ 2000 przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach. Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Opis grupy docelowej (główni klienci / grupy odbiorców): 
-
Dostępność produktu / wyrobu: 
powszechna dostępność na rynku
Zdjęcia produktu: 

Obszary zastosowania wyrobu / produktu

Obszar zastosowania wyrobu / produktu wg obszaru KET

Obszary zastosowania wyrobu / produktu wg OECD