Szukaj

CIM-Mes projekt sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Aleje Jerozolimiskie 125/127
Numer domu: 
lokal 503
Kod: 
02-017
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(0048) 22 631 22 44
Fax: 
(0048) 22 631 22 45
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Opis działalności
Spółka CIM-mes Projekt (Computer Integrated Manufacturing - Metoda Elementów Skończonych) powstała w jako małe prywatne przedsiębiorstwo innowacyjno wdrożeniowe w 1987 roku. Multidyscyplinarny zespół konstruktorów i badaczy realizuje usługi badawcze i projektowo-wdrożeniowe na rzecz przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, budowlanego, instalacji ciśnieniowych w zakresie wykorzystania istniejących i opracowywania nowych materiałów konstrukcyjnych (kompozytów, tekstylii) – w tym materiałów anizotropowych, materiałów z pamięcią kształtu, zintegrowanych zespołów monitorowania i sterowania z wykorzystaniem mezosensorów. W prowadzonych badaniach firma wykorzystuje modelowanie Metodą Elementów Skończonych, techniki symulacyjne i programatory kontrolerów, laboratoria do oceny właściwości mechanicznych i morfologii materiałów.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg OECD