Szukaj

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Żwirki i Wigury
Numer domu: 
81
Numer lokalu: 
budynek ZIAM, p.I, pok. 64
Kod pocztowy: 
02-091
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
22 57 20 436
Faks: 
(22) 57 20 486
Osoba do kontaktów
Imię: 
Beata
Nazwisko: 
Piekutowska
Stanowisko: 
Dyrektor Projektu
Opis działalności
Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN). Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów projektu CePT jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającej zarówno laboratoria fizykochemiczne (UW), biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych zapewnioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wielką wartością projektu CePT jest interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych zagadnień: od genu i białka do komórki i całego organizmu.
Działalność B+R
Forma działalności: 
jednostka niezależna
Zasięg prowadzonych badań: 
krajowy

Obszary działalności B+R Zespołu

Słowa kluczowe opisujące działalność B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET

Oferty i usługi

Usługi wykonania badań