Szukaj

Centrum Nowych Technologii Medycznych - Pomorski Uniwersytet Medyczny

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Rybacka
Numer domu: 
1
Kod pocztowy: 
70-204
Miejscowość: 
Szczecin
Województwo: 
zachodniopomorskie
Telefon: 
91 48 00 700
Faks: 
091 48 00 800
E-mail: 
rektor@pum.edu.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
E-mail: 
rektor@pum.edu.pl
Opis działalności
Dnia 17.07.2009r. Uczelnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie". Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego obiektu szkolnictwa wyższego - Centrum Nowych Technologii Medycznych. Budynek będzie spełniał funkcje dydaktyczne, wyposażony zostanie w ramach projektu w aparaturę dydaktyczną oraz urządzenia niezbędne do wdrożenia rozwiązań ICT. Centrum Nowych Technologii Medycznych będzie stanowiło jednostkę uczelnianą, skupiającą studentów oraz kadrę dydaktyczną PUM, wokół biotechnologii medycznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu XIII Działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego" .
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

Słowa kluczowe opisujące działalność B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET