Szukaj

Mikrointerferometr VAWI

Typ aparatury / numer seryjny: 
-
Opis i parametry aparatury: 
Automatyczny interferometr mikroskopowy pracujący w świetle przechodzącym wykorzystuje metodę pomiarową VAWI® do badań współczynnika załamania i dwójłomności (oraz ich dyspersji spektralnej) włókien tekstylnych oraz optycznych. Dzięki wysokiej dokładności pomiarów (rzędu l/100) oraz ich automatyzacji i przyjaznemu oprogramowaniu komputerowemu opartemu na systemie Windows® mikrointerferometr jest cennym narzędziem dla badaczy i naukowców, zwłaszcza ze względu na korzystną relację jakości do ceny urządzenia. Inne zastosowania mikrointerferometru to: biomedycyna (pomiary suchej masy komórek i tkanek, pomiary współczynnika załamania, pomiary grubości cienkich skrawków z mikrotomu), chemia (pomiary współczynnika załamania cieczy, roztworów, polimerów, pomiar koncentracji roztworów, pomiar dwójłomności cienkich folii), technologia półprzewodników (pomiar współczynnika załamania i grubości cienkich powłok, warstw, fotorezistów, dwójłomności płytek kryształów półprzewodników), krystalografia i mineralogia (pomiary współczynników załamania i dwójłomności).
Warunki udostępniania: 
sprzedaż
Zdjęcie aparatury: 
Dodane przez: 
Instytut Optyki Stosowanej

Obszary zastosowania aparatury

Obszar zastosowania aparatury wg obszaru KET