Szukaj

Oddzial Technologii Mięsa i Tłuszczu - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Jubilerska
Numer domu: 
4
Kod pocztowy: 
04-190
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(+48 22) 509 70 00
Faks: 
(+48 22) 610 23 66
E-mail: 
ipmt@ipmt.waw.pl
Strona www: 

http://www.ipmt.waw.pl/

Osoba do kontaktów
Imię: 
Andrzej
Nazwisko: 
Borys
Stanowisko: 
Doc. dr hab.
E-mail: 
ipmt@ipmt.waw.pl
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony