Szukaj

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów - Uniwersytet Jagielloński

Dane adresowe
Ulica: 
Ingardena
Numer domu: 
3
Kod pocztowy: 
30-060
Miejscowość: 
Kraków
Województwo: 
małopolskie
Telefon: 
12 633 63 77
Faks: 
12 634 05 15
Osoba do kontaktów
Imię: 
Maria
Nazwisko: 
Nowakowska
Stanowisko: 
prof. dr hab.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony