Szukaj

Zakład Projektowania Materiałów - Politechnika Warszawska

Dane adresowe
Ulica: 
Wołoska
Numer domu: 
141
Kod pocztowy: 
02-507
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
+48 (22) 849 99 29
Faks: 
+48 (22) 234 85 14
Osoba do kontaktów
Imię: 
Krzysztof Jan
Nazwisko: 
Kurzydłowski
Stanowisko: 
Prof. zw. dr hab. inż.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET

obszary działalności B+R wg OECD