Szukaj

Zakład Optoelektroniki - Politechnika Warszawska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Koszykowa
Numer domu: 
75
Kod pocztowy: 
00-662
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(22) 234 7783
Faks: 
(22) 234 7783
Osoba do kontaktów
Imię: 
Michał
Nazwisko: 
Malinowski
Stanowisko: 
prof. dr hab. inż.
Opis działalności
W Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki rozwijane są prace teoretyczne i doświadczalne w dziedzinie nowych ośrodków wzmacniających i laserowych, obejmujące w szczególności: badanie, modelowanie i opracowanie dielektrycznych laserów światłowodowych (włóknowych i planarnych), badania domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych kryształów i szkieł optycznych, uzyskanie generacji z obszaru ultra-fioletu w laserach gazowych; argonowych, kryptonowych i na parach metali. modelowanie i badanie struktur aktywnych z fotonową przerwą zabronioną, ponadprogową teorię pracy laserów.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony