Szukaj

Katedra Fizyki - Politechnika Radomska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
J. Krasickiego
Numer domu: 
54
Kod pocztowy: 
26-600
Miejscowość: 
Radom
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
+48 (48) 361-76-77
Osoba do kontaktów
Imię: 
Katarzyna
Nazwisko: 
Brzózka
Stanowisko: 
dr hab.
Opis działalności
W Katedrze Fizyki prowadzona jest zarówno działalność dydaktyczna jak i naukowa. W ramach tej pierwszej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z fizyki w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i zajęć laboratoryjnych na wszystkich wydziałach technicznych PR i na Wydziale Nauczycielskim. Badania naukowe w Katedrze Fizyki obejmują różne dziedziny fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, głównie z zakresu fizyki ciała stałego i fizyki przejść fazowych. Badania eksperymentalne prowadzone są w Laboratorium Magnetycznych Zjawisk Krytycznych, wyposażonym w spektrometr mössbauerowski umożliwiający pomiary w temperaturach od 120 K do 1100 K, a także w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji do 0,75 T. Na ukończeniu są prace nad uruchomieniem magnetometru z drgającą próbką do badań materiałów magnetycznych.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki, Politechnika Radomska
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony