Szukaj

Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Wybrzeże Wyspiańskiego
Numer domu: 
27
Kod pocztowy: 
50-370
Miejscowość: 
Wrocłąw
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
(+48) 71 320 27 45
Faks: 
(+48) 71 321 26 77
Osoba do kontaktów
Imię: 
Krzysztof
Nazwisko: 
Tchoń
Stanowisko: 
Prof. dr hab. inż.
Opis działalności
Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki został założony w roku 1973 przez prof. Jerzego Jaronia, matematyka, logika i cybernetyka, wychowanka Kolegium Jezuickiego w Chyrowie i absolwenta Uniwersystetu Warszawskiego. Od roku 1987 Zakładem kieruje prof. Krzysztof Tchoń. W Zakładzie jest zatrudnionych 13 pracowników naukowych, w tym 3 samodzielnych: dr hab. Ignacy Dulęba, dr hab. Witold Jacak, prof. PWr, i prof. Krzysztof Tchoń. Profesor W. Jacak od kilku lat przebywa w Austrii, gdzie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu w Linzu i pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Hagenbergu. Pozostali pracownicy naukowi mają stopień doktora nadany przez Politechnikę Wrocławską, University of Washington w Seattle, USA (dr Witold Paluszyński) oraz University of Twente w Enschede, Holandia (dr Krzysztof Arent). Pracownicy techniczni Zakładu rekrutują się spośród utalentowanych studentów Wydziału Elektroniki. Działalność Zakładu obejmuje badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prace o charakterze organizacyjnym.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET