Szukaj

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
B. Prusa
Numer domu: 
53
Numer lokalu: 
55
Kod pocztowy: 
50-317
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
+48 71 320 62 32
Faks: 
+48 71 321 42 77
Osoba do kontaktów
Imię: 
Janusz
Nazwisko: 
Mroczka
Stanowisko: 
Prof. zw. dr hab. inż.
Opis działalności
Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej została powołana do życia w marcu 1998 r. W Katedrze rozwijane są: teoria, metody i rozwiązania aplikacyjne pomiarów z wykorzystaniem danych rejestrowanych zarówno w dziedzinie czasu, jak i transformowanych w dziedzinę częstotliwości i czas-częstotliwość. U podstaw działalności naukowej leży modelowanie fizyko-matematyczne zjawisk rzeczywistych oraz algorytmizacja problemu odwrotnego, które w połączeniu z osiągnięciami współczesnej elektroniki i fotoniki pozwalają pozyskiwać informację jakościową i ilościową. Do głównych zadań Katedry należy też kształcenie i rozwijanie zainteresowań wśród studentów specjalności Aparatura Elektroniczna na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Politechnika Wrocławska