Szukaj

Zakład Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Janiszewskiego
Numer domu: 
11
Numer lokalu: 
17
Kod pocztowy: 
50-372
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
071 320 25 94
Osoba do kontaktów
Imię: 
Tadeusz
Nazwisko: 
Berlicki
Stanowisko: 
prof. dr hab. inż
Opis działalności
Zakład powstał 1 września 2006 roku i od tego czasu prace prowadzone są pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Berlickiego. Zakres prac dotyczy: wytwarzania cienkich warstw metodą rozpylania magnetronowego, diagnostyki właściwości optycznych materiałów za pomocą metody transmisji światła i metody fotokonduktancyjnej, diagnostyki właściwości elektrycznych materiałów za pomocą charakterystyk termoelektrycznych i prądowo-napięciowych, diagnostyki właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych i struktur niskowymiarowych za pomocą metody niestacjonarnej pojemnościowej spektroskopii głębokich poziomów (DLTS - Deep Level Transient Spectroscopy).
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska