Szukaj

Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Wybrzeże Wyspiańskiego
Numer domu: 
27
Kod pocztowy: 
50-370
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
071 320-37-59
Osoba do kontaktów
Imię: 
Danuta
Nazwisko: 
Michalska-Fąk
Stanowisko: 
prof. dr hab. inż.
Opis działalności
Badania w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia z dziedziny chemii bionieorganicznej, strukturalnej, teoretycznej (kwantowej), spektroskopii molekularnej oraz magnetochemii. Prowadzone badania doświadczalne i teoretyczne mają na celu wyjaśnienie struktur molekularnych, krystalicznych i elektronowych, natury oddziaływań międzycząsteczkowych oraz poznanie właściwości spektroskopowych i chemicznych związków o znaczeniu biologicznym (bioligandów) i ich kompleksów z jonami metali.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

Słowa kluczowe opisujące działalność B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET

obszary działalności B+R wg OECD