Szukaj

Zakład Inżynierii Chemicznej - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Norwida
Numer domu: 
4
Numer lokalu: 
6
Kod pocztowy: 
50-373
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
071 328-04-75
Faks: 
071 328-04-75
Osoba do kontaktów
Imię: 
Zygmunt
Nazwisko: 
Sadowski
Stanowisko: 
Prof. dr hab.
Opis działalności
Działalność naukowa pracowników Zakładu Inżynierii Chemicznej obejmuje m. in. następującą problematykę: Badania hydrodynamiki i wymiany masy w kolumnach rektyfikacyjnych, absorpcyjnych i ekstrakcyjnych z wypełnieniem oraz półkowych , opracowanie nowych metod rozdziału roztworów wieloskładnikowych ,wyznaczanie równowag i parametrów kinetycznych procesów zachodzących w układach wielofazowych, badania zjawisk i mechanizmów występujących przy podgrzewaniu i odparowaniu powierzchniowym oraz przy wrzeniu cieczy itd.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony