Szukaj

Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Mariana Smoluchowskiego
Numer domu: 
25
Kod pocztowy: 
50-372
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
(071) 320 35 10
Faks: 
(071) 320 28 14
Osoba do kontaktów
Imię: 
Jacek
Nazwisko: 
Pigłowski
Stanowisko: 
Prof. dr hab. inż
Opis działalności
Działalność naukowa Zakładu Inżynierii i Technologii Polimerów związana jest z otrzymywaniem, modyfikacją fizyczną oraz przetwórstwem i recyklingiem materiałów polimerowych. Badania skoncentrowane są na określeniu zależności pomiędzy strukturą i właściwościami polimerów, kompozytów oraz innych układów, w których skład wchodzą związki wielkocząsteczkowe. W obrębie zainteresowań pracowników grupy leży również synteza i ocena właściwości funkcjonalnych materiałów uformowanych w postaci filmów o grubości nano- do mikrometrowej, na podłożu stałym. Celem tych badań jest otrzymywanie materiałów do zapisu informacji z wykorzystaniem zjawisk fotorefraktywnych i fotochromowych. Wszystkie prace realizowane w Zakładzie ukierunkowane są na otrzymywanie nowoczesnych tworzyw polimerowych o zaplanowanych właściwościach.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Chemiczny, Politechniki Wrocławskiej
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET