Szukaj

Zakład Metrologii Mikro i Nanostruktur - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Zygmunta Janiszewskiego
Numer domu: 
11
Numer lokalu: 
17
Kod pocztowy: 
50-372
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
+48 71 320 3202
Faks: 
+48 71 328 3504
Osoba do kontaktów
Imię: 
Teodor
Nazwisko: 
Gotszalk
Stanowisko: 
dr hab. inż.
Opis działalności
Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej powstał 30 czerwca 2006 roku. Celem naszych prac jest obserwacja i pomiar zjawisk występujących w mikroświecie. W porównaniu z badaniami prowadzonymi w makroskali niewielkie rozmiary obiektów pomiarowych i kwantowy charakter zachowań mikro- i nanostruktur wymagają zastosowania nowych metod i technik eksperymentalnych oraz odmiennej interpretacji uzyskiwanych wyników.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony
Oferty i usługi

Aparatura zespołu