Szukaj

Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych - Politechnika Wrocławska

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
C.K. Norwida
Numer domu: 
4
Numer lokalu: 
6
Kod pocztowy: 
50-373
Miejscowość: 
Wrocław
Województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
071 320 24 25
Osoba do kontaktów
Imię: 
Andrzej
Nazwisko: 
Noworyta
Stanowisko: 
prof. dr hab. inż.
Opis działalności
Tematyka badawcza Zakładu osadzona jest w problematyce inżynierii chemicznej oraz inżynierii bioprocesowej. Wykorzystując metody i techniki badawcze charakterystyczne dla inżynierii procesowej, prowadzone są badania naukowe nad rozpoznaniem mechanizmów zjawisk transportu pędu, ciepła i masy, matematyczny ich opis oraz doświadczalna weryfikacja poszczególnych procesów jednostkowych jak i całych ciągów technologicznych.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET

obszary działalności B+R wg OECD