Szukaj

Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji - Wojskowa Akademia Techniczna

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Gen. Sylwestra Kaliskiego
Numer domu: 
2
Kod pocztowy: 
00-043
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(+48) (22) 683-93-83
Faks: 
(+48) (22) 683-77-22
E-mail: 
hmadura@wat.edu.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
Henryk
Nazwisko: 
Madura
Stanowisko: 
Henryk MADURA
E-mail: 
hmadura@wat.edu.pl
Opis działalności
Prace badawcze realizowane w Zakładzie Techniki Podczerwieni i Termowizji dotyczą zagadnień związanych z bezkontaktowym pomiarem temperatury oraz pomiarami termowizyjnymi jak również zagadnienia techniki podczerwieni, które stosowane są w urządzeniach opracowywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Większość prac badawczych realizowanych w Zakładzie była finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie: zadań statutowych, projektów badawczych (grantów), projektów badawczych promotorskich oraz projektów celowych. Realizowane są również prace zlecane przez Rektora (prace badawcze własne, ekspertyzy dla potrzeb SZ RP), jak również prace zlecane przez inne ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze. W ostatnich latach tematyka badawczych prac statutowych dotyczyła termograficznych i spektroradiometrycznych badań obiektów oraz opracowania zintegrowanych zespołów czujników optoelektronicznych i wibroakustycznych do zastosowań militarnych. Aktualnie zakres badań realizowanych w zakładzie skupia się wokół zadań badawczych realizowanych w zakresie opracowania kamery termowizyjnej z detektorem niechłodzonym i kamery termowizyjnej z detektorem chłodzonym dla potrzeb SZ RP.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET

obszary działalności B+R wg OECD