Szukaj

Zakład Techniki Laserowej - Wojskowa Akademia Techniczna

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
generała Sylwestra Kaliskiego
Numer domu: 
2
Kod pocztowy: 
00-908
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
(+48) 22 683 9612
Osoba do kontaktów
Imię: 
Andrzej
Nazwisko: 
Bartnik
Stanowisko: 
dr inż.
Opis działalności
W Zakładzie prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące szeroko pojętej tematyki laserów pompowanych diodami (LPD), w tym: projektowania układów optycznych, rezonatorów, charakteryzacji nowych ośrodków czynnych i kryształów nieliniowych, układów nieliniowej konwersji promieniowania, w tym generacji parametrycznej, badania rozkładów przestrzennych wiązek laserowych. Bardzo dużą uwagę zwraca się na opracowanie wydajnych konstrukcji impulsowych laserów przestrajalnych, pompowanych diodami, generujących w obszarze widmowym 1-3 µm światłowodowych generatorów supercontinuum w obszarze widmowym 1-4 µm; impulsowych układów laserowych wykonanych w całości w technologii światłowodowej, generujących promieniowanie w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku; opracowania, badań i konstrukcji optoelektronicznych systemów pomiarowych; opracowania, badań i konstrukcji układów zasilania i sterowania parametrami źródeł laserowych. Układy takie mogą znaleźć zastosowanie w technice wojskowej, inżynierii materiałowej, technikach pomiarowych, medycynie oraz konserwacji dzieł sztuki.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony